Kết quả billiard pool 10 bi Las Vegas Open ngày 23/2: Đặng Thành Kiên, Lường Đức Thiện gặp “thứ dữ”

Giải billiard pool 10 bi Las Vegas Open 2023 vừa khởi tranh với đông đảo cơ thủ Việt tham dự như Đặng Thành Kiên, Lườ...